Sertifikaadid

Meie ettevõttel on kõik toodete kvaliteeti ja CE standarditele vastavust tõendavad sertifikaadid. Pakume kõigile oma toodetele kvaliteetse, võimalikult soodsa ja ratsionaalse, headele tootmistavadele vastava lahenduse. Kõik tootmisprotsessid dokumenteeritakse, millega tagatakse protsessi jälgitavus. Hoiame klienti kursis kõigi tootmisahela etappidega ja vajadusel konsulteerime olulistes küsimustes.

Kõik tooted ja projektid väljastatakse koos nõuetekohase dokumentatsiooniga, materjalide ja pinnakatete sertifikaatidega, toimivusdeklaratsiooni ja CE märgisega. Tootmine on sertifitseeritud ning vastab EN 1090-2:2018, EN 1090-3:2019 ning EXC3 ja 3834-2 standarditele. 

EN 1090-1:2009+A1:2011

EN ISO 1090-2:2018,

EN 1090-3:2019

EVS-EN ISO 3834-2

EVS-EN ISO 3834-2


© Aven OÜ 2024