Tööstuslikud teraskonstruktsioonid

Tööstuslikus teraskonstruktsioonides kasutame standardit EN ISO 1090-2 EXC3 ja EN ISO 3834-2 Toodame käiguteesid, platvorme, terassõrestike ja treppe, kasutatakse tööstuse teenindusalades. Toodame erinevaid kinnitusi, konsoole ja tugiraamistike.

Kandvad konstruktsioonid

Kandvates teraskonstruktsioonides kasutame standardit 1090-2 EXC3 teostusklassi, millega on meil need tooted ka standariseeritud. Meie peamiseks toodanguks on ehituslikud teraskonstruktsioonid:

 • sillad
 • postid
 • fermid
 • liftiraamid
 • WQ-talad
 • vekslid
 • muud erinevad konsoolid.

Masinaehituslikud konstruktsioonid

Masinaehituslikudes teraskonstruktsioonides kasutame peamiselt standardit EN ISO 1090-2 EXC3 ja EN ISO 3834-2 ja vastavalt kokku lepitud lisa standarditele, mis on projektis ette määratud. Seal kasutame masindust , freesimist ja puurimist. Meie toodanguks on:

 • Rauamaagi kogumispunkrite tootmine ja nende liikuvate osade masindamine ning kokku panemine.
 • Suurte seadmete täppisaluseid.

Muud tooted

Tööstuslikus teraskonstruktsioonides kasutame standardit EN ISO 1090-3:2019 131 protsess ja

EN ISO 3834-2 HARDOX500.

131 EN ISO 4063 CEN ISO/RT 15608-1

135 EN ISO 4063 OX HARDOX 500

 • HARDOX-tooted
 • Alumiiniumtooted© Aven OÜ 2024