Meie eesmärk on leida lahendus mistahes väljakutsele.

Aitame koostööpartneritel leida olemasoleva projekti või toote raames asjakohastele standarditele vastavaid parimaid lahendusi.

Meie ladus ja professionaalne suhtlus kliendiga tagab tõrgeteta tootmise ja kinnipidamise kokkulepitud tarneajast.

AVEN OÜ on Eesti Masinatööstuse Liidu liige.Tegevusvaldkond
AVEN OÜ põhiline tegevusvaldkond on kandvate teraselementide tootmine. Teostame tellimustöid alates disainimisest kuni paigalduseni välja. Sinna hulka kuulub lahenduste välja mõtlemine, projekteerimine, tööjooniste tegemine, projekti juhtimine, tootmine, komplekteerimine, pinnaviimistlus ja transport tootmisüksusest objektini.
Oleme võimelised tootma erinevaid ISO 1090-2:2018 ja EN 1090-3:2019 standarditele ning EXC3 ja 3834-2 teostusklassile vastavaid teraskonstruktsioone.

Meie tootmisüksuse pindala on 2 800 m2, kasutuses on 4 telfrit (5T + 3x 15T). Kuna need asuvad jadas, siis korraga saab tõsta ca 50 tonni.

Meie valmistoodangu maksimaalsed gabariidid on 4,6 x 4,9 x 25 m, minimaalsed  0,3 x 0,5 x 0,5 m.

Meist

AVEN OÜ on loodud juba 2007 aastal. Oleme pidevas arengus ja asetame palju rõhku oma protsesside ja teenuste täiustamisele ning parendamisele, et pakkuda oma klientidele igas mõttes parimat kvaliteeti.

AVEN OÜ meeskond koosseisus tegevjuht, müügijuht, keevituskoordinaator IWE, projektijuhid, tootmisjuht ja eelarvestaja tagavad toote ja tootmise järjepidevuse ning kokkulepitud tarneajast kinnipidamise. Meie suhtlus koostööpartneritega on konkreetne ja professionaalne. Oleme valmis välja mõtlema täiesti uusi tooteid ja lahendusi.

Sertifikaadid

Meie ettevõttel on kõik toodete kvaliteeti ja CE standarditele vastavust tõendavad sertifikaadid. Pakume kõigile oma toodetele kvaliteetse, võimalikult soodsa ja ratsionaalse, headele tootmistavadele vastava lahenduse. Kõik tootmisprotsessid dokumenteeritakse, millega tagatakse protsessi jälgitavus. Hoiame klienti kursis kõigi tootmisahela etappidega ja vajadusel konsulteerime olulistes küsimustes. Kõik tooted ja projektid väljastatakse koos nõuetekohase dokumentatsiooniga, materjalide ja pinnakatete sertifikaatidega, toimivusdeklaratsiooni ja CE märgisega.

Tootmine on sertifitseeritud ning vastab EN 1090-2:2018, EN 1090-3:2019 ning EXC3 ja 3834-2 standarditele. 


© Aven OÜ 2023